W10
  W10
  v.a. 17800

  Specificaties

  22 Pk

  Motorvermogen

  2.10 m

  Hefhoogte

  650 kg

  Kiplast

  1.060 kg

  Eigen gewicht

  W11
  W11
  v.a. 21700

  Specificaties

  26 Pk

  Motorvermogen

  2,85 m

  Hefhoogte

  850 Kg

  Kiplast

  1560 kg

  Eigen gewicht

  W11-C
  v.a. 22900

  Specificaties

  26 Pk

  Motorvermogen

  2,85 m

  Hefhoogte

  850 Kg

  Kiplast

  1700 Kg

  Eigen gewicht

  W11-M
  v.a. 22200

  Specificaties

  26 Pk

  Motorvermogen

  255 cm

  Hefhoogte

  950 Kg

  Kiplast

  1560 kg

  Eigen gewicht

  W11-MC
  v.a. 23400

  Specificaties

  26 Pk

  Motorvermogen

  255 cm

  Hefhoogte

  950 Kg

  Kiplast

  1700 Kg

  Eigen gewicht

  W11-I
  v.a. 22200

  Specificaties

  26 Pk

  Motorvermogen

  220 cm

  Hefhoogte

  1050 Kg

  Kiplast

  1560 kg

  Eigen gewicht

  W11-IC
  v.a. 23400

  Specificaties

  26 Pk

  Motorvermogen

  220 cm

  Hefhoogte

  1050 Kg

  Kiplast

  1560 kg

  Eigen gewicht

  W11-E
  v.a. 32650

  Specificaties

  10 kW

  Motorvermogen

  2,85 m

  Hefhoogte

  950 Kg

  Kiplast

  2200 Kg

  Eigen gewicht

  W11-EC
  v.a. 33950

  Specificaties

  10 kW

  Motorvermogen

  2,85 m

  Hefhoogte

  950 Kg

  Kiplast

  2300 Kg

  Eigen gewicht

  W11-EM
  v.a. 33150

  Specificaties

  10 kW

  Motorvermogen

  2.55 m

  Hefhoogte

  1150 Kg

  Kiplast

  2200 Kg

  Eigen gewicht

  W11-EMC
  v.a. 34450

  Specificaties

  10 kW

  Motorvermogen

  2.55 m

  Hefhoogte

  1150 Kg

  Kiplast

  2300 Kg

  Eigen gewicht

  W12
  W12-S
  v.a. 26800

  Specificaties

  26 Pk

  Motorvermogen

  2,90 m

  Hefhoogte

  1200 Kg

  Kiplast

  2150 Kg

  Eigen gewicht

  W12-CS
  v.a. 28650

  Specificaties

  26 pk

  Motorvermogen

  2,90 m

  Hefhoogte

  1200 Kg

  Kiplast

  2250 Kg

  Eigen gewicht

  W12-MS
  v.a. 27450

  Specificaties

  26 Pk

  Motorvermogen

  2,55 m

  Hefhoogte

  1300 Kg

  Kiplast

  2150 Kg

  Eigen gewicht

  W12-CMS
  v.a. 29300

  Specificaties

  26 pk

  Motorvermogen

  2.55 m

  Hefhoogte

  1300Kg

  Kiplast

  2250 Kg

  Eigen gewicht

  W12-IS
  v.a. 27450

  Specificaties

  26 Pk

  Motorvermogen

  2.20 m

  Hefhoogte

  1350 Kg

  Kiplast

  2150 Kg

  Eigen gewicht

  W12-F
  v.a. 32200

  Specificaties

  42 Pk

  Motorvermogen

  2,84 m

  Hefhoogte

  1400 kg

  Kiplast

  2520 Kg

  Eigen gewicht

  W12-CF
  v.a. 33750

  Specificaties

  42 Pk

  Motorvermogen

  2,84 m

  Hefhoogte

  1400 kg

  Kiplast

  2620 Kg

  Eigen gewicht

  W12-MF
  v.a. 32850

  Specificaties

  44 Pk

  Motorvermogen

  2,55 m

  Hefhoogte

  1550 Kg

  Kiplast

  2520 Kg

  Eigen gewicht

  W12-CMF
  v.a. 34400

  Specificaties

  44 Pk

  Motorvermogen

  2,55 m

  Hefhoogte

  1550 Kg

  Kiplast

  2620 Kg

  Eigen gewicht

  W12-IF
  v.a. 32850

  Specificaties

  36 Pk

  Motorvermogen

  2,20 m

  Hefhoogte

  1.650 Kg

  Kiplast

  2.520 Kg

  Eigen gewicht

  W12-CIF
  v.a. 34400

  Specificaties

  36 Pk

  Motorvermogen

  2,20 m

  Hefhoogte

  1.650 Kg

  Kiplast

  2620 Kg

  Eigen gewicht

  W13
  W13-F
  v.a. 36900

  Specificaties

  50 Pk

  Motorvermogen

  2.90 m

  Hefhoogte

  1600 Kg

  Kiplast

  3200 Kg

  Eigen gewicht

  W13-CF
  v.a. 38650

  Specificaties

  50 Pk

  Motorvermogen

  2,90 m

  Hefhoogte

  1600 Kg

  Kiplast

  3300 Kg

  Eigen gewicht

  T-Serie
  T11
  v.a. 24750

  Specificaties

  26 Pk

  Motorvermogen

  2,84 m

  Hefhoogte

  1350 Kg / 650 Kg

  Hefkracht kort lang

  1680 Kg

  Eigen gewicht

  T13-F
  v.a. 44100

  Specificaties

  50 Pk

  Motorvermogen

  4,10 m

  Hefhoogte

  1760 Kg / 990 Kg

  Hefkracht kort lang

  3280 Kg

  Eigen gewicht

  T13-CF
  v.a. 45850

  Specificaties

  50 Pk

  Motorvermogen

  4,10 m

  Hefhoogte

  1760 Kg / 990 Kg

  Hefkracht kort lang

  3400 Kg

  Eigen gewicht